Tijdschrift SINT-PIETER vroeger en nu.

Het tijdschrift kost € 3,00  (de voorafgaande nummers t/m nr. 20 € 2,50, nr. 32 4 euro) en is in Maastricht te koop bij:

 • Supermarkt Cobben, Glacisweg 25, 6212 BL Maastricht

 • Boekhandel Dominicanen, Dominicanerkerkstraat 1, 6211 CZ Maastricht

 • Boekhandel De Tribune, Kapoenstraat 8, 6211 KW Maastricht

Woont U buiten Maastricht of kunt u het tijdschrift niet afhalen, dan kunt U het tijdschrift per e-mail bestellen:

stuur een e-mail naar infostichtingoudsintpieter@gmail.com met duidelijke vermelding van:

 • het jaar en nummer van het tijdschrift; b.v. 2005 nummer 1 (alle verschenen nummers zijn nog in voorraad)
 • het gewenste aantal b.v. 1 (één)
 • uw adresgegevens: naam en voorletters, straatnaam en huisnummer, postcode en plaatsnaam, land (indien buiten Nederland)

U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord op uw bestelling via e-mail en een bankrekeningnummer voor overboeking van de totale kosten. Na ontvangst op onze bankrekening van het totaal verschuldigde bedrag - inclusief verzendkosten - wordt het tijdschrift u zo spoedig mogelijk toegezonden.    

INDEX op de verschenen artikelen in het tijdschrift Sint-Pieter vroeger en nu   

Een overzicht van de in het tijdschrift verschenen artikelen vind u in de index.

Nummer 39. Voorjaar 2024:   

Nummer 38. Najaar 2023:   

Nummer 37. Voorjaar 2023:   

Nummer 36. Najaar 2022:   

Nummer 35. Voorjaar 2022:   

Nummer 34. Najaar 2021:   

Nummer 33. Voorjaar 2021:   

Nummer 32. Najaar 2020:   

Nummer 31. Voorjaar 2020:   

Nummer 30. Najaar 2019:   

Nummer 29. Voorjaar 2019:   

Nummer 28. Najaar 2018:   

Nummer 27. Voorjaar 2018:   

Nummer 26. Najaar 2017:   

Nummer 25. Voorjaar 2017:   

Nummer 24. Najaar 2016:   

Nummer 23. Voorjaar 2016:   

Nummer 22. Najaar 2015:   

Nummer 21. Voorjaar 2015:   

 

Nummer 20. Najaar 2014:   

Nummer 19. Voorjaar 2014:

Nummer 18. Najaar 2013:

Nummer 17. Voorjaar 2013:

Nummer 16. Najaar 2012:

Nummer 15. Voorjaar 2012:

Nummer 14. Najaar 2011:

Nummer 13. Voorjaar 2011:

Nummer 12. Najaar 2010:

Nummer 11. Voorjaar 2010:

Nummer 10. Najaar 2009:

Nummer 9. Voorjaar 2009:

Nummer 8. Najaar 2008:


Nummer 7. Voorjaar 2008:

Erratum nummer 7: blz. 18 eerste zin linksboven: Petrus overlijdt 23 juni te Sint-Pieter, Langs de Maas.


Nummer 6. Najaar 2007:

Erratum nummer 6: blz. 7 noot 1 dient te zijn http://members.home.nl/pch1/kerkhofkapel.htm#lambertus


Nummer 5.

Het voorjaarsnummer 2007 verscheen 10 april 2007  en bevat de volgende bijdragen:

Vlaaischotel , het huis bij het bruggetje over de Jeker, Nekummerweg 20.

  2  Sint-Pieter in het decor "Boerenhoeve"                    

  4  Buitengoed Slavante 160 jaar oud (deel 3)   

  7  Bijnamen                                                                         

  8  Bruggen over het kanaal Luik-Maastricht      

11  Wonen in grotwoningen

14  Uit het begraafboek van Joannes Rosier 

15  Het Villapark in de periode 1881-1905                                      

19  Een schoolklas uit de oude doos (deel 6)                                                            

Sermon Smitshuysen

Miets Morreau

John Machiels

Rob Kamps

Jo Morreau

John Machiels

Sjuup Rekko

Sermon Smitshuysen


Nummer 4.

Het najaarsnummer 2006 verscheen 1 september 2006  en bevat de volgende bijdragen:

De Sint Rochuskapel. Pentekening gemaakt door Dhr. Herwarts 2006.

  2  Sint-Rochus, patroon tegen besmettelijke ziekten                    

  6  Buitengoed Slavante 160 jaar oud (deel 2)   

10  Villapark 125 jaar                                                                         

12  Uit het dagboek van Joannes Rosier      

15  Bomenkap                                                                                     

17  Stichting Grafmonumenten Sint Pieter                                       

19  Een schoolklas uit de oude doos (deel 5)                                                            

Jo Morreau

Miets Morreau

Sjuup Rekko

John Machiels

Miets Morreau

Breur Henket

Sermon Smitshuysen


Nummer 3.

Het voorjaarsnummer 2006 is op 7 april 2006 uitgekomen en bevat de volgende bijdragen:

De "Buitensociëteit Slavante", door Philippe van Gulpen.

   2   De Buitensociëteit Slavante (deel 1)                            

   6   Zangsociëteit te Sint-Pieter 1882                                

   9   De dobbelaar van Lichtenberg                                     

 10   Verdwenen opschriften                                               

 11   De Tombe of de Oude Borg                                         

 13   Grenzen en bebouwing                                               

 16   Het kasteel van Caestert (deel 2)                                 

 19   Een schoolklas uit de oude doos                                

Miets Morreau

Sermon Smitshuysen

John Machiels

John Machiels

Jo Morreau

Jo Wilmes

Jo Morreau

Sermon Smitshuysen


Nummer 2.

Het najaarsnummer 2005 is op 8 augustus 2005 uitgekomen en bevat de volgende bijdragen:

Het kasteel van Caestert rond 1850, door Philippus van Gulpen.

Het kasteel van Caestert (deel 1).                                       

Godefridus Augustinus Collette.                                          

Joannes Rosier, koster en schoolmeester van Sint-Pieter.    

Het volbouwen van een stukje Jekerdal.                               

Oom Rick, mythe en werkelijkheid (deel 2).                         

Een schoolklas uit de oude doos.                                       

Jo Morreau

Jo Wilmes

John Machiels 

Sermon Smitshuysen 

Wil Lem 

Sermon Smitshuysen

Erratum nummer 2: blz. 14: januari 1817 dient te zijn januari 1877. Blz. 15: 11 augustus 1817 dient 11 augustus 1917 te zijn.


Nummer 1.

Het voorjaarsnummer 2005 is op 10 maart 2005 uitgekomen en bevat de volgende bijdragen:

De Sint-Pieterse herberg "De Roode Hen" tegenover het veerhuis "Köbbes" op de oostelijke Maasoever, door Philippus van Gulpen.

 • Jeugdherberg "De Pietersberg", aan de Ursulinenweg 8 tussen 1929 en 1933.
 • Het burgerschap en het "borgers schotelke", een zilveren schaaltje uit 1730, dat in 1994 verkocht werd op de TEFAF en vóór 1795 gebruikt werd bij de installatie van nieuwe burgers van Sint-Pieter.
 • Eigenaren en bewoners “Langs de Maas”, enkele woningen tussen de Belgische grens en Slavante.
 • De Jeker van bron tot monding in de Maas, een beschrijving van de Jeker vanaf de bron in de omgeving van Lens-Saint-Servais tot aan de Maas in Maastricht, ongeveer 65 kilometer verder.
 • Oom Rick, de man die twee keer leefde, het levensverhaal van Rick Lynn, zoals hij dat zelf vertelde en aanleiding was voor een nader onderzoek, dat nog niet helemaal is afgerond, maar veel verrassingen opleverde.
 • Instortingen bij fort Sint-Pieter, niet alleen in 1993 en 2003, maar ook in 1817 en 1820 bij gelegenheid van de uitbreiding van het fort.
 • Een schoolklas uit de oude doos, leerlingen van de “Regina Pacis school” van meer dan 50 jaar geleden.

- - -

Het 0-nummer van ons tijdschrift, verschenen in het najaar van 2004, is weer beperkt verkrijgbaar bij Boltong, Glacisweg37a te Maastricht en in het Sint-Pieters museum op de Lichtenberg. U kunt de serie nu compleet maken.

0 nummer.