Stichting Oud Sint Pieter - www.oudsintpieter.com - 13de editie 2009  

Het Sint-Pieters Museum op de Lichtenberg - huis van geschiedenis en verhalen      00

 

 

 

 

 

                                              

Het museum is geopend op elke zondagmiddag vanaf zondag 26 april 2009, steeds van 12.00 uur tot 16.30 uur. Maandelijks worden volgens schema op één zondag – 26 april, 17 mei, 28 juni, 25 oktober en 1 november - in de ‘educatieve ruimte’ van het museum kinderen in contact gebracht met mergel en fossielen. Met een binoculair kunnen mergel en fossielen worden bekeken. Volgens hetzelfde schema wordt in het bakhuis bij de hoeve gebakken en kan het kerkhof van Sint-Pieter-op-de-berg worden bezocht. 

13de editie museumseizoen 2009 afgesloten ...

 

Op zondag 26 april a.s. opent het Sint-Pieters museum op de Lichtenberg het museumseizoen 2009. Met in dit sinds 1997 dertiende seizoen een heel bijzondere expositie in huis: ‘Zotheid in de duisternis’.Klik op mij voor vergroting en om te printen (pdf). Naar actueel ...

Tekeningen in de groeve Caestert van de Sint-Pietersberg uit de 14e, 15e en 16e eeuw werden onderworpen aan een kunsthistorisch onderzoek onder leiding van prof. dr. Jos Koldeweij van de Radbout Universiteit in Nijmegen door Femke Speelberg en Jacoline Zilverschoon, die ook de tentoonstellingsteksten schreven. Dr. Henk Blaauw en prof. dr. Pieter Grootes van de Christian-Albrechts-Universität in Kiel verrichtten het dateringonderzoek. Jean-Jacques Spuisers fotografeerde de tekeningen ondersteund door de Civiele Dienst van de gemeente Riemst. Ook werd gebruik gemaakt van foto’s van inmiddels verdwenen tekeningen die in 1951 werden gemaakt door Frans Lahaye (†). Dr. Henk Blaauw en mr. Ed de Grood namen het initiatief tot een rondreizende tentoonstelling die werd vormgegeven door Stefan Graatsma. Na de eerste presentatie in het Regionaal Historisch Centrum Limburg reisde de expositie langs verschillende musea, waaronder het Limburgs museum in Venlo en het Jheronimus Bosch Art Center in ’s-Hertogenbosch.

 

De narren van Caestert (een documentaire van Jacquo Silvertant & Jac Diederen).

 

 

Uit de lijst van personen, organisaties en gemeenten die bijdroegen aan de totstandkoming van deze prestigieuze expositie, vermeld op het eerste paneel, kan slechts een kleine selectie worden gemaakt, waarbij het belang van de niet genoemden even hoog wordt aangeslagen. Een uitzondering wordt gemaakt voor het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Natuurhistorisch Museum Maastricht en leden van de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven die zorgden voor de verhuizing van de expositie naar nieuwe locaties. Ten slotte vond de expositie haar eindbestemming op de Sint-Pietersberg in het Sint-Pieters museum op de Lichtenberg.

 

 

 

De reguliere expositie kent ook weer een aantal onderwerpen die aansluiten bij herdenkingen in 2009, zoals de Tweede Wereldoorlog met het evacuatieoord en de Rijksbergplaats voor kunstschatten in de Sint-Pietersberg. Verder de Duitse inval op 10 mei 1940 zowel in Zuid-Limburg als in het Belgische grensgebied en de bevrijding van deze gebieden in september 1944.

 

 

De dino’s komen nog een keer terug, nu met extra aandacht voor de Mosasaurus en het belang van dit dier voor de evolutietheorie.

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid: de in een natuurgebied gelegen hoeve Lichtenberg is alleen te voet of per fiets bereikbaar. Geparkeerd kan worden bij de voormalige parkeerplaatsen aan de Lage Kanaaldijk bij de ENCI en bij Slavante. Vanaf de parkeerplaats op het plateau voert een wandelweg (circa 20 minuten) via de Luikerweg en de Lichtenbergweg naar hoeve Lichtenberg. Vanaf de parkeerplaats bij de ENCI is de Lichtenbergweg (in ongeveer 15 minuten) bereikbaar via de grote trap bij het “Buitengoed Slavante”. Op de ANWB-borden wordt Sint-Pieter aangegeven als “wijk 12”.

 

Op zon- en feestdagen is het museum gratis toegankelijk; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Op andere dagen is - enkel op afspraak - bezoek mogelijk voor groepen van minimaal 15 personen; hiervoor geldt een tarief van € 2,50 per persoon. Een telefonische afspraak kan worden gemaakt op telefoonnr. 043-3250974. Correspondentieadres: Lage Kanaaldijk 80, 6212 AJ Maastricht.

 

Ons museum is kind- en diervriendelijk ingericht. Pieke de bejaarde hoevehond van S.O.S. op de foto met een kleindochter van Dhr. Math Penders.

---

De bezoekersteller noteerde dit seizoen per 1 november 5.611 bezoekers; 197 honden vergezelden hun baasje bij het bezoek aan ons museum. 33.666 bezoekers bezochten deze website vanaf 1 februari 2009 tot 1 november 2009. Onze website draait natuurlijk door en uw foto's, e-mails en/of reacties blijven welkom ! 

 

25 oktober 2009 mochten wij de 5000ste bezoekster van het museumseizoen 2009 verwelkomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Actueel:

 

De winnaar van de tekenwedstrijd is bekend : de twaalfjarige Yuri Weijenberg. Yuri had de tekening prachtig afgemaakt door toevoeging van een soldaat, een schaapje en meer. Toch was het lastig kiezen voor de jury. Alle andere deelnemers hadden hun uiterste best gedaan. Met Yuri zal een afspraak worden gemaakt wanneer hij zijn prijs uitgereikt krijgt.

 

De familie Mans-Fijnaut maakt dagelijkse wandelingen te St. Pieter. Vele foto's waren het resultaat van deze activiteit. De individuele foto's waren het waard genomineerd te worden voor de foto van de maand. Uw webmaster koos er echter voor een filmpje te maken van de afzonderlijke foto's. De afwisselingen van de seizoenen volgen elkaar op en dat is beter te illustreren middels een fotografische tijdlijn; je wandelt als het ware mee:

 


Laatste rondje Sint Pieter 2009.

 

Op zondag 1 november alweer het laatste ‘Rondje Sint-Pieter’ van 2009.

In het Sint-Pieters museum op de Lichtenberg ook voor de laatste keer in dit seizoen aandacht voor de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens de wintersluiting wordt een nieuwe expositie voorbereid, zodat op zondag 25 april 2010 kan worden heropend met een nieuwe expositie.

De gevolgen voor onze regio van het oproer in Brussel van 25 augustus 1830, wordt een van de thema’s. Maar ook aandacht voor Harmonie Sint-Pieter 1890, Slavante en het thema ‘water’ van de Week van de Geschiedenis.

Ook ‘Zotheid in de duisternis’, middeleeuwse tekeningen uit de Sint-Pietersberg, maakt weer deel uit van de expositie.

In de educatieve ruimte van het museum aandacht voor ‘Vleermuizen en mergel’, met verschillende leerzame spelletjes over vleermuizen.

Fossielen en mergel kunnen weer worden bekeken onder een microscoop en voor de allerjongsten liggen kleurplaten gereed.

Deze activiteiten vinden plaats in de hoeve aan de Lichtenbergweg 2, 6212 NE Maastricht, tussen 12.00 en 16.30 uur.

In het bakhuis bij de hoeve wordt vanaf 11. 00 uur gebakken.

De kerk van Sint-Pieter-op-de berg en het kerkhof kunnen ’s middags eveneens worden bezocht.

 


Lapland uil.

Op zondag 25 oktober is het weer tijd voor het ‘Rondje Sint-Pieter’. In het kader van de Week van de Geschiedenis wordt in het Sint-Pieters museum op de Lichtenberg extra aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog, zowel in het 'Maastrichtse' als in het aangrenzende Belgische gebied, met de Duitse inval op 10 mei 1940 en de bevrijding op 13 en 14 september 1944 door de Amerikanen. De rijksbewaarplaats voor de nationale kunstschatten en het evacuatieoord in de Sint-Pietersberg komen ook aan bod, evenals de lotgevallen van de drie bruggen over de Maas.

 


In de educatieve ruimte van het museum is het thema ‘Uilen’. Wat kunnen we te weten komen over deze mooie nachtvogels? Waar wonen ze? Wat eten ze? Onze Belgische vriend en ‘uilenman’ komt op bezoek met een Laplanduil. Roland Mans vertelt over zijn jeugdboek ‘Uilenvlucht’. Geen dierenboek maar een boek over een actueel thema, namelijk de gevolgen van milieuvervuiling voor mens en dier en de strijd hiertegen. De oehoe speelt in het verhaal een grote rol.

 

 

 

Lapland uil. Foto: Nico Groothausen.

Meer foto's van de Laplanduil van de hand van Nico Groothausen zijn te zien op: Laplanduil :: OYPO :: Je foto's verdienen het beste!

 

De uil wilde met velen op de foto en omgekeerd. Foto's: S.O.S en Dhr. J. den Ridder.

 

Sep.Kristy.

.

Roland Mans leest voor uit zijn nieuwe boek "De uilenvlucht". Vrijwilliger Luis Perreira geeft uitleg over de braakballen aan de aanwezigen. Foto's: S.O.S.


 

Ontluistering en emoties op het kerkhof van Sint Pieter:

 

Geveld.Geveld.

En inderdaad, het is gelukt; het kerkhof is weer geopend. Meer lezen, filmpjes en foto's? Ga naar Het kerkhof van St. Pieter bij Maastricht "Op de Berg".

 


 

Op zondag 11 oktober om 14u30 vertoont Léon Schoenmakers zijn DVD 'de aanval op het Bruggenhoofd Maastricht op 10 mei 1940'.

De DVD duurt precies een uur, waarna vragen kunnen worden gesteld. De entree is zoals gebruikelijk gratis; een vrijwillige bijdrage bij het naar buitenstappen is uiteraard altijd welkom.

 

35 belangstellenden bekeken deze DVD in de intieme huiscinema.

 


65 jaar bevrijding van Maastricht.

Op 12, 13 en 14 september werdordt in het Sint-Pieters museum op de Lichtenberg uitgebreid aandacht geschonken aan de bevrijding van Maastricht. De expositie is breder van opzet dan alleen de bevrijding. Zowel de voorbereidingen die het Nederlandse leger trof op Maastrichts grondgebied en de Duitse inval, als de gebeurtenissen in het aangrenzend Belgisch gebied komen aan bod.

Foto’s tonen kalende Duitse mannen die in het ‘Veldeke’ alsnog een militaire opleiding kregen. Een burgercomité beijverde zich om de Sint-Pietersberg in te richten als schuilgelegenheid voor de Maastrichtse burgerij. In een ander gedeelte van de berg werd een rijksbewaarplaats voor nationale kunstschatten ingericht. De ‘Organization Todt’ trof in de laatste oorlogsmaanden voorbereidingen om in de berg een ondergrondse fabriek onder te brengen.

Niet alleen aan de bevrijding van Maastricht wordt aandacht geschonken, maar ook aan de Amerikaanse opmars via Ternaaien en Kanne. Amerikaanse genietroepen legden een pontonbrug op de plaats waar later de J.F. Kennedybrug werd gebouwd en eindeloze colonnes doorkruisten de straten van het Villapark. Het hoofdkwartier van het ‘Negende leger’ nam het ’Veldeke’ in gebruik. Luitenant-generaal Simpson ontving Winston Churchill met Rolls Roys en sigaar en wandelde met generaal Eisenhower en veldmaarschalk Montgomery door de Sint Lambertuslaan.

12 september 2009 kregen de veteranen een lunch aangeboden door André Rieu op de Torentjes en vertrokken in blinkende oldtimers vanaf de Ursulinenweg naar het defilé in Maastricht. Foto's: Breur Henket.

 

 

 

Enkele verzamelaars toonden hun verzameling over de Tweede Wereldoorlog en oude geallieerde legervoertuigen vulden de binnenplaats van de hoeve. Foto's: S.O.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderstaand van links naar rechts: een deel van de collectie van Yannick Severeyns uit Schimmert; vijf jaar geleden deed hij ook al mee als 13-jarige verzamelaar. Een complete radiokamer, voor het weekend in bruikleen afgestaan door Pierre Rieu. Ger Coolen geeft uitleg over zijn collectie.

 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 13 september bakten kinderen in het bakhuis bij de hoeve broodjes in de vorm van een Amerikaanse ster.

 

 

Onderstaande tekening kun je opslaan op je eigen computer en dan inkleuren. Klik op de tekening met de rechter muisknop en kies voor opslaan op je eigen computer.

 

Presentatie van het programma ' 65 jaar bevrijding' door de Gemeenten Maastricht en Margraten.

 3 september 2009 presenteerden in ons museum de gemeenten Maastricht en Margraten het programma '65 jaar bevrijding'. 

 

Bron: Dagblad De Limburger.

 

 

 

 

 

 

 

Druk op de playknop om filmpje af te spelen Bron: http://media.l1.nl/videobewaar/20090903_bevrijding.wmv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto wethouder en locoburgemeester Jean Jacobs, burgemeester Jean Bronckers van Margraten; bij de Amerikaanse vlag de voorlichters/sprekers van Margraten en Maastricht. 

Zie verder: http://www.maastricht.nl/bevrijdingenontmoeting en Gemeente Maastricht: Bevrijding en ontmoeting: programma.

 

 

 

Dagblad De Limburger besteedde veel aandacht aan de activiteiten georganiseerd door Stichting Oud Sint Pieter. Klik op de afbeeldingen om te vergroten en te lezen.

De expo ´65 jaar bevrijding Maastricht´ trok 749 bezoekers.

Dhr. Leo Hamelers uit Buggenum meldde ons nog aanvullend over de evacués:

"De man die de vlag vasthoudt zou mijn vader kunnen zijn, Pierre Hamelers. Wij woonden ook op de Bilserbaan en waren bevriend met een familie Willems van de boerderij. Een van de meisjes zou mijn zus kunnen zijn, Kitty Hamelers ()".

 


 

18 september 2009, een eerbetoon aan de 10 jaar geleden overleden mede oprichter van Stichting Oud Sint Pieter: Bart Graatsma (†). Meer...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Van onze - inmiddels hoffotograaf - Aldo Haan ontvingen wij een aantal foto's van sfeervolle plekjes te Sint Pieter. Dat nu juist een familielid van uw webmaster lid was van "de bierbuiken" in 1890 is niet zo verwonderlijk. Water is nu eenmaal lekkerder nadat het door een brouwerij heeft gestroomd!

Klik ook eens op onderstaande foto voor een vergroting. Ter herinnering aan de evacuatie 9 september 1944.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nr. 10. Het najaarsnummer 2009 van Sint-Pieter  vroeger en nu verschenen.

 

Zie: tijdschrift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Van onze buren:

Openstelling Kasteel Eijsden op 5 en 6 september 2009.

Op zaterdag 5 en zondag 6 september 2009 vanaf 10.00 tot 18.00 uur opent Kasteel Eijsden haar deuren voor het publiek. Deze openstelling is uniek omdat dit Kasteel slecht eens in de 2 jaren toegankelijk is. De eigenaar van Kasteel Eijsden is de Belgische graaf Marcel de Liedekerke de Pailhe, vader van graaf Raphaël de Liedekerke de Pailhe, de huidige President van de Koninklijke Harmonie Sainte Cécile uit Eijsden. De opbrengsten van deze openstelling zijn ten bate van genoemde harmonie, die in 1880 is opgericht door René Graaf de Geloes van kasteel Eijsden.
Het kasteel is gebouwd in de Maaslandse Renaissancestijl, een typische bouwstijl in de streek, gelegen in de driehoek Luik-Maastricht- Aken, kenmerkend voor deze bouwstijl is het gecombineerd gebruik van rode baksteen, mergel en hardsteen. Kasteel Eijsden is omgeven door lanen, tuinen, een park en weilanden. Een monumentale beukenlaan fungeert als toegangsweg naar de ingangspoort. De gazons en de barokvijver met fontein vertonen duidelijke kenmerken van de tuinarchitectuur in Franse barokstijl. Het gebied ten westen en noordwesten van het kasteel met verspreide boomgroepen in de gazons is aangelegd in de Engelse landschapsstijl.
Tijdens de openstelling krijgt u toegang tot de kelder en de begane grond vertrekken van het kasteel  tevens kunt u de tuinen bezoeken en delen van het poortgebouw bekijken. De bezoekers worden rondgeleid in kleine groepen door gidsen die u naar keuze in het Duits, Engels, Frans of Nederlands meer kunnen vertellen over Kasteel Eijsden en haar historie. Een fotopresentatie met deskundige toelichting maakt deel uit van de rondleiding.

Voor een drankje en een hapje kan op deze dagen gebruik gemaakt worden van het tijdelijke terras op de binnenplaats van het kasteel of  van “Castalia”, dit is een als tijdelijk café ingerichte ruimte van het poortgebouw.

Kasteel Eijsden is gelegen aan de Graaf de Geloeslaan 2 in Eijsden (circa 10km ten zuiden van Maastricht in Nederland). De toegangsprijs voor het kasteel bedraagt inclusief de rondleiding € 7,50 voor volwassen en € 5,00 voor kinderen tot en met 12 jaar.

 


 

Op de foto een nieuwe aanwinst welke werd aangeboden door twee kinderen. Zij hadden de opgezette marter met de naam 'Joepie' van hun oom gekregen om het een plaatsje in ons museum te geven. Samen met hun ouders zijn zij al jaren trouwe bezoekers van ons museum. Als dank kregen zij een cursus houtskooltekenen van Paul Jonas in de derde stal aangeboden. Foto's: Sermon Smitshuysen S.O.S. 


Dhr. Stefan Vrancken stuurde ons een foto van een schilderij waarop het Fort en omgeving is afgebeeld. Het schilderij is gesigneerd met Vossen. Wie kan ons iets meer vertellen over deze Vossen?

 

 

Stefan stuurde nog een afbeelding. P. Coenen zou de oude kerk van St. Pieter geschilderd hebben. Uw webmaster heeft hier zijn twijfels over. Het is zeker niet de oude kerk van St. Pieter, maar een romantisch schilderij van een kerkje.


 

Rondje Sint-Pieter 23 augustus 2009:

Hoeve Lichtenberg

In het Sint-Pieters museum op de Lichtenberg wordt aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog, met de Duitse inval op 10 mei 1940 en de bevrijding op 13 en 14 september 1944 door de Amerikanen, zowel in Zuid-Limburg als in het aangrenzende Belgische gebied. De rijksbewaarplaats voor de nationale kunstschatten en het evacuatieoord in de Sint-Pietersberg komen ook aan bod.

Buiten de reguliere expositie zijn eveneens in huis: ‘Zotheid in de duisternis’, middeleeuwse tekeningen uit de Sint-Pietersberg en ‘Ont-moeten’ het afstudeerproject van Claudia Arends dat hoeve Lichtenberg omvormde tot een huis van stilte en meditatie.

In de educatieve ruimte van het museum ‘Natuurkunsten voor zomerkids’. Jonge kunstenaars in spe kunnen tekenen met ecoline en houtskool. Ook de binoculairs staan weer opgesteld. Mergel, fossielen en insecten kunnen worden bekeken onder een microscoop. Voor de allerjongsten liggen kleurplaten gereed.

Deze activiteiten vinden plaats in de hoeve aan de Lichtenbergweg 2, 6212 NE Maastricht, tussen 12.00 en 16.30 uur.

In het bakhuis bij de hoeve wordt vanaf 11. 00 uur gebakken.

De kerk van Sint-Pieter-op-de berg en het kerkhof met veel interessante oude en moderne grafmonumenten kunnen ’s middags eveneens worden bezocht.

 


 

Zomeravond Festival:

 

Van 12 tot en met 16 augustus organiseerde AINSI de tweede editie van Festival Zomeravonden in Maastricht. Na de overweldigende opkomst en de enthousiaste reacties van vorig jaar kon een tweede editie eigenlijk niet uitblijven. De opzet van het cultuurfestival was hetzelfde als vorig jaar: de mooiste plekjes verbinden met verrassende programmering en vijf zwoele zomeravonden eindeloos genieten van dans, muziek, theater, beeldende kunst en elkaar. Meer op  Festival Zomeravonden 2009 informatie op Festivalinfo.

 

 

Ook een privétuin aan de Ursulinenweg trok veel bezoekers. Een poëet droeg eigen gedichten voor met muzikale ondersteuning van een pianiste en een gitariste en dat in een sfeervolle ambiance.

In de Rooms-Katholieke Kerk is Maria-Tenhemelopneming een hoogfeest en wordt steeds op 15 augustus gevierd. Het in de volksmond gebruikte "Maria Hemelvaart" is volgens het katholieke geloof niet correct omdat Maria niet zelf ten hemel opsteeg maar door God in de hemel werd opgenomen.

 

Foto's: Jos Geraerds.


Plannen rondom de Lichtenberg / Claudia Arends exposeert

Onlangs werd in de 'Timmerfabriek' op de Boschstraat het afstudeerproject van Claudia Arends, student aan de Academie Beeldende Kunsten Maastricht, afdeling Architectonische Vormgeving gepresenteerd. Claudia ontwierp als afstudeerproject een bestemming van Hoeve Lichtenberg als retraite-, bezinnings- en stiltecentrum.

Aan de hand van een maquette van de hoeve op de mergelpuist die op de oostelijke helling van de Sint-Pietersberg is overgebleven, fotomateriaal - oud en nieuw - en beschrijvende teksten legt zij haar bedoelingen met de hoeve uit. Aan een zelfde project van Anouk van de Staay werkten wij enkele jaren geleden ook mee. U kunt deze expositie momenteel in ons museum bekijken.

Claudia bij het 'Chocoladehuis', een project van een collega-student. Benedenstaand enkele foto's van de expositieruimte 3b in het Sint-Pieters museum op de Lichtenberg.

 

In 1986 werden ook al plannen gemaakt voor een multifunctioneel hergebruik van Lichtenberg door uw webmaster Breur Henket, indertijd projectleider van Stichting Nieuwe Werkvormen en Jos Spanbroek van 'De Spelerij'. Een kinderboerderij met aaibare dieren, een mergelmuseum, een edelsmidatelier, poppentheater, speelvoorzieningen voor jong en oud , een horecagedeelte en nog diverse andere deelactiviteiten werden ingepland.  Deze plannen werden niet gerealiseerd omdat Gemeente Maastricht indertijd geen concurrentie duldde ten opzicht van Casino Slavante.

 

 


Openbare Basisschool De Perroen op bezoek

 

6 juli 2009 bezocht groep 6 van OBS DE Perroen ons museum. In de 3de stal konden de kinderen zich creatief meten met een stuk mergel. Na afloop werd er gegeten op de binnenplaats. Foto's: Jo Morreau en Sermon Smitshuysen S.O.S.

 

 

 


Informatiebord Jekerdal geplaatst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto's: John Machiels S.O.S.

 


 

 Van Aldo Haan ontvingen wij een aantal foto's van indrukken opgedaan in het St. Pieterse; een collage:


 


De Deelnemers aan Maastrichts Mooiste, de wandeltocht voor mensen met een lichamelijke beperking op zaterdag 23 mei,  deden ons museum aan tezamen met talrijke begeleiders. Foto's : May van den Berg  S.O.S. Zie verder: Maastrichts Mooiste : Fotos.

 Tweede schilderij van de kunstschilder Christoffel Hendrik Dijkman (1879-1954)  te bewonderen op onze site. Ga naar Dijkman.

 

Sommigen komen al rennend richting St. Pieter! Zondagmorgen 10 mei 2009 passeerde hier weer de loop 'Visé - Maastricht - Visé. Op de foto de koplopers op dat moment.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Dhr. Herman Willems wist deze 2 vlinders op 18 mei 2009 op St. Pieter te vangen met zijn fototoestel.

 


 

 

Bij de opening van de expositie op zaterdag 25 april 2009 door Wethouder van cultuur Jean Jacobs werd o.a. het nieuwe toegangsbord gepresenteerd. Voorzitter Miets Morreau, secretaris Sermon Smitshuysen, conservator Jo Morreau en de diverse werkgroepleden van onze Stichting presenteerden met gepaste trots de 13de editie van de expositie. De opmerkelijke kijker zal ook minister Maria van der Hoeven ontdekken. Zij deed haar naam eer aan een echte hoeve te bezoeken. De gezusters Blanckers (Miets Morreau-Magnée en Martha van de Ven-Kuijpers) hielden nog even een kleine reünie. Bakker Paul Bouchoms - voorzien van nieuw brandhout - had de handen vol en in de educatieve stal werd verantwoord klaargestoomd voor een volwassen natuurbewustzijn. Vanaf zondag 26 april is iedereen (gratis) welkom! Foto's: Jules Bonnet, Sermon Smitshuysen en Jo Wilmes.


 

U wordt uitgenodigd om het fotoalbum van LGOG te bekijken: Historisch Café 6 . Foto's: Jules Bonnet.

De lezing van Jo Morreau over de Eerste Wereldoorlog "Een vergeten oorlog?" kunt U nog eens rustig bekijken via WO1tekst.pdf en WO1foto.pdf. Bron: LGOG Terugblik.

 

 

Nr. 9 - voorjaar 2009 - Sint-Pieter vroeger en nu verschenen:

 

Meer...


Foto van het jaar 2008 gekozen: ga naar Foto van het jaar 2008.

Winter 2009:

Koster en schoolmeester te St. Pieter Joannes Rosier (1778-1847) noteerde in 1827: "In het jaar 1827 is met de Kersdagen zoo goed weer geweest of het middel in den zomer was, in begin van bet jaar 1828 in Januarius tot Lichtmis is het zoo warm geweest of het Mijdag was, zulk weer, zoo goed heeft niemand oyt beleeft en tot den 9 Februarius 1828 had het nog geen nacht gevroren, maar het heeft beginnen te vriezen en nog deftig op den 10 Februarius 1828."

Over opwarming van de aarde gesproken! Jong en ietwat belegen profiteerden van de mogelijkheden tot sneeuwpret; de dieren passen zich vanzelf wel aan. Zij zoeken luwe plekjes in de zon op. En even een misverstand uit de wereld helpen: dieren eten gewoon sneeuw als zij dorst hebben. Water hebben zij liever, maar als er geen andere keuze is... Tip: het toevoegen van suiker aan het drinkwater vertraagt het bevriezen van dit drinkwater. Het hakken van wakken in het ijs voor paarden kan zelfs leiden tot het verdrinken van deze dieren. Een selectie van enkele ingezonden foto's (met dank aan Ruth de Kanter, Miets Morreau en Herman Wilems):

 

 

Ook enkele Jekerdalbewoners trokken hun fototoestel, gingen wat "sjievelend" kuieren en dit resulteerde ondermeer in:

 

Drei Keuninge

De Drie Koningen, Caspar, Melchior en Balthasar, hadden het niet gemakkelijk dit jaar. Gedesoriënteerd -  de grote sterkomeet was door de sneeuwval nauwelijks zichtbaar en gehinderd door een dik sneeuwpak, zetten zij hun tocht voort naar het kindje Jezus, de pas geboren koning der Joden, om hem eer te bewijzen. Drommedarisdrijver Camelus en drommedaris Joepie zagen het even niet zitten. Naar verluidt zijn zij heden 6 januari 2009, na een barre omweg via Sint-Pieter, heelhuids aangekomen zoals in vele kerststalletjes nog zichtbaar is. Foto: Miets Morreau.


Sporen in de media

De Maaspost nr. 50 43ste jaargang

 

 

 

Sporen van de Week van de Geschiedenis 2008

Stadskrant DE STER publiceerde 5 december 2008 een evaluatie

van de Week van de Geschiedenis 2008, locatie Maastricht.

 

 


Maastricht ontmoet Dijkman

Bent U in het bezit van een schilderij van Sint Pieter? Wij als Stichting Oud Sint Pieter hebben s t i c h t i n g C H R I S T O F F E L gevraagd om alle schilderijen die Dijkman van Sint Pieter heeft gemaakt op onze website te mogen zetten. Onze Stichting en ook s t i c h t i n g C H R I S T O F F E L kunnen dat natuurlijk niet doen zonder toestemming van de eigenaren. Bovendien heeft men daarvoor digitale foto’s nodig en die hebben wij nog heel weinig. Wij vragen dus aan iedereen die een schilderij van Sint Pieter heeft én een foto daarvan ter beschikking wil stellen aan onze stichting(en), om een digitale foto te (laten) maken en die te mailen naar christoffel-dijkman@hetnet.nl met daarbij graag de maten van het doek en de signatuur. s t i c h t i n g C H R I S T O F F E L zal deze foto's dat doorsturen naar onze Stichting en wij zullen deze publiceren. Wij danken U bij voorbaat voor de moeite!

 

Sint Pietersberg met fort Sint Pieter, collectie H. Limpens.

 

 

Zicht op kanaaldijk te Sint Pieter, collectie H. Limpens.

 

 

Zicht op Sint Pieter vanaf de Maas, geschilderd in 1952 (50x42 cm), collectie P.v.d. Quast.

 

 

 

In het het prachtige gebouw van het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht werd op 16 februari 2008 de tentoonstelling "Maastricht ontmoet Dijkman" van de kunstschilder Christoffel Hendrik Dijkman (1879-1954) geopend door burgemeester Leers. Er was met name werk te zien van Maastricht en omgeving uit de periode 1930-1954.


Historisch café van het LGOG

27 november 2008 was het vijfde Historisch Café van de Maastrichtse kring van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) toegankelijk voor iedereen. Het Historisch Café is een activiteit welke plaatsvindt in boekhandel selexyz dominicanen en vrij toegankelijk is.

Deze  avond werd gevuld met de boekenrubriek (Emile Ramakers), de gesproken column (Paul van der Steen), inleidingen door de genodigden en een uitvoerige discussie met de zaal o.a. over de (verloren) historische cultuurwaarden van de Sint Pietersberg o.l.v. Ernst Homburg. Sprekers waren: Titus Panhuysen (inleiding), Jo Morreau en Miets Morreau-Magnée (de historie van de berg), Jacquo Silvertant (mergelgroeven), Femke Speelberg (tekeningen in de groeven). Onze gastfotograaf Jules Bonnet legde enkele momenten vast voor de toekomst en uw webmaster maakte van deze beelden een collage:

 

 

 

 

 

© Alle tekst en afbeeldingen zijn eigendom van Stg. Oud Sint Pieter. Zonder schriftelijke toestemming van Stg. Oud Sint Pieter is het niet toegestaan enig materiaal van deze website te gebruiken.

 

Webdesign Breur Henket P.C.H. © 2005/2009