Stichting Oud Sint Pieter - www.oudsintpieter.com - 14de editie 2010  

Het Sint-Pieters Museum op de Lichtenberg - huis van geschiedenis en verhalen

 

 

 

Openingstijden museum

Ons museum opent 25 april 2010 en sluit op 7 november 2010. Openingstijd: elke zondagmiddag van 12.00 tot 16.30 uur.

Op zon- en feestdagen is het museum gratis toegankelijk; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Op andere dagen is - enkel op afspraak - bezoek mogelijk voor groepen van minimaal 15 personen; hiervoor geldt een tarief van € 2,50 per persoon.

Een telefonische afspraak kan worden gemaakt op telefoonnr. 043-3250974.

Correspondentieadres: Lage Kanaaldijk 80, 6212 AJ Maastricht.

Bereikbaarheid

 

De in een natuurgebied gelegen hoeve Lichtenberg is alleen te voet of per fiets bereikbaar. Geparkeerd kan worden bij de voormalige parkeerplaatsen aan de Lage Kanaaldijk bij de ENCI en bij Slavante. Vanaf de parkeerplaats op het plateau voert een wandelweg (circa 20 minuten) via de Luikerweg en de Lichtenbergweg naar hoeve Lichtenberg. Vanaf de parkeerplaats bij de ENCI is de Lichtenbergweg (in ongeveer 15 minuten) bereikbaar via de grote trap bij het “Buitengoed Slavante” (het Koninginnevoetpad). Op de ANWB-borden wordt Sint-Pieter aangegeven als “wijk 12”.

Google maps: lichtenbergweg maastricht - Google Maps.

 

Openingstijden bakhuis

 

Tegenover hoeve Lichtenberg ligt een bakhuis van het type zoals dit gebruikelijk was bij grote Limburgse boerderijen. Het vervallen bakhuis werd in 1987 gerestaureerd en op 5 september van dat jaar in gebruik genomen, samen met de gerenoveerde uitzichttoren.

In het bakhuis worden door bakker Paul en zijn medewerkers bakdemonstraties gegeven. In een met hout gestookte oven worden op traditionele wijze vlaaien, wafels en allerlei andere producten gebakken.

Kinderen mogen zelf een broodje bakken.

 

Het bakhuis is in bedrijf op de volgende zondagmiddagen, steeds van 11u00 uur tot 16u00: 

25 april, 30 mei, 27 juni, 25 juli, 22 augustus, 26 september, 17 oktober, 31 oktober en 7 november 2010.

 

 

 

 

Bezoekersteller 2010: 8060 bezoekers en 267 honden bezochten ons museum vanaf 25 april 2010 tot en met 7 november 2010. EEN RECORD ! Het aantal pageviews van deze website kwam de laatste 12 maanden uit op 39.656; dit resulteert in een gemiddelde van 3304 per maand. Het aantal hits bedroeg 1.124.207 in de periode november 2009 tot 1 november 2010.

24 oktober 2010: de familie Stel-Hermans bezocht ons museum. Pa en zoontje Jules kwamen tegelijkertijd binnen en werden geteld als de 7000ste bezoeker. Fieke van 13 weken oud was erg in haar nopjes met het boek 'Dao kump de Hermenie', Jules  met een modelbouwpakket van een dinosaurus. Fieke heeft wel het boek terstond in bruikleen gegeven aan Pa. Ma werd natuurlijk vergeten, maar die was en is al heel blij met haar gezinnetje. Foto: Jan Dauphin.

 

Ons Museum was vrijdag 5 november 2010 een thema in de nieuwsuitzending van

TV | Maastricht.

7 november 2010, de laatste openingsdag van de 14de editie van ons museumseizoen 2010, mochten wij onder het toeziend oog van het wapen van de voormalige Gemeente Sint-Pieter de 8000ste bezoeker ontvangen: Dhr. Jan Huiskens, voorheen van de Mergelweg en lid van de toenmalige Harmonie Sint-Pieter. Jan werd blijgemaakt met het boek 'Dao kump de Hermenie', een wel erg passend cadeau in dit geval.

 

 

 

 

 

 

 

Actueel

 

Paul van der Steen interviewde onlangs Jo en Miets Morreau, koster Jo Rosier en pastoor Frans Delahaije ten behoeve van een artikel over St. Pieter voor het cultureel maandblad

Het hele artikel kunt U lezen op:

Zuiderlucht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joep Mans leverde de volgende sfeerbeelden; een wandeling naar de Observant met mooie uitzichten:

John Machiels laat ons meegenieten van de kleurenpracht van de herfst:

 

31 oktober 2010 was het in de educatieve ruimte 'volle bak'. Tiel Rekko maakte met kinderen en ook volwassenen placemats en

allerlei andere dingen en leerde hen met ogenschijnlijk waardeloos materiaal iets moois te maken. Een creatief geproduceerde poortwachter hield de boel in de gaten.

 

Het is binnenkort weer Halloween en op Sint-Pieter zijn dan ook al de eerste heksen gesignaleerd. Op 31 oktober verkleden kinderen zich en bellen als het donker wordt aan bij huizen in de buurt die versierd kunnen zijn met pompoenen en lichtjes en roepen trick or treat (waarbij de keuze wordt gegeven tussen een plagerijtje uithalen of een versnapering krijgen). De bewoners geven de kinderen dan snoepjes of anders lekkers. Ook gaat men steeds vaker naar Halloweenfeesten of activiteiten die zijn georganiseerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De naam "Halloween" is afgeleid van Hallow-e'en, ofwel All Hallows Eve (Allerheiligenavond), de avond voor Allerheiligen, 1 november. In de Iers-Keltische kalender begon het jaar op 1 november, dus 31 oktober was oudejaarsavond. De oogst was binnen, het zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar en dus was er even tijd voor een vrije dag, het Keltische nieuwjaar of Samhain (uitspraak Saun, het Ierse woord voor de maand november).

Samhain was ook nog om een andere reden zeer bijzonder. De Kelten geloofden namelijk dat op die dag de geesten van alle gestorvenen van het afgelopen jaar terug kwamen om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het komende jaar.

 

In de negende eeuw van de huidige tijdrekening steekt een Europees christelijk gebruik de zee over en vermengt zich met het Halloweenfeest. Op Allerzielen - 2 november - gingen in lompen gehulde christenen in de dorpen rond en bedelden zielencake (brood met krenten). Voor elk brood beloofden ze een gebed te zeggen voor de dode verwanten van de schenker, om op die manier zijn bevrijding uit de tijdelijke straffen van het vagevuur te versnellen en zodoende zijn opname in de hemel te bespoedigen. Het "Trick or Treat" spelletje vindt wellicht daar zijn oorsprong.

 

Met Allerheiligen en Allerzielen kunt U ook eens gaan kijken naar het graf van de kluizenaar en bijzonder mens Antonius Bernardus Wamsteeker op het kerkhof van Sint Pieter. Onze zusterstichting Stichting Grafmonumenten Sint Pieter heeft het grafmonument gerenoveerd - inmiddels alweer de 19de restauratie! - en zijn grafmonument ligt er 'stralend' bij. Heeft U nog een weerbestendig heiligenbeeldje of kerstalfiguur over? Bel dan met de secretaris van Stichting Grafmonumenten Sint Pieter - Breur Henket: 043-3520559. Wij zouden Wamsteeker nog graag plezieren met het plaatsen van zijn geliefde devotionalia op het graf!

 

En de eerste aanwinst staat er al (29 oktober 2010)! Wonderbaarlijk ..., die Miets toch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 oktober 2010:

De vader van Charles, Piet van Goch, voert een ongelijke strijd tegen kanker en zal niet meer genezen. Vorig jaar december (4 december 2009) werd Charles 40. Hij heeft toen besloten om, in plaats van een feest te geven, het Pieterpad op te splitsen in 26 trajecten (13 weekenden) en dit samen met vrienden te gaan lopen. Zij eindigden het Pieterpad bij ons in het museum met de aanbieding van een cheque van Euro 5000,- 

De We Care Foundation heeft dit bedrag gedoneerd aan Stichting KiKa (kinderen kankervrij).  De vader, rechts op de foto bood deze cheque aan. Charlie staat links en spreekt zijn loopvrienden toe. Foto's: Jan Dauphin.

 

Nieuws van onze buur-heemkundeverenigingen: tentoonstellingen te Riemst.

 

 

 

 

 In het kader van de Week van de Geschiedenis hield Rob Kamps in het museum een aantal lezingen over het voormalige Kanaal van Luik naar Maastricht op zaterdag en zondag 16 en 17 oktober 2010; 42 mensen bezochten deze lezingen. Volgende lezing: zaterdag 23 en zondag 24 oktober 2010 om 13.00 uur en om 15.00 uur. Rob vertelt de interessante geschiedenis van het kanaal, doorspekt met anekdotes. De moeite waard om de berg te beklimmen!

 

 

 

Lezing Rob Kamps. Foto: Jan Dauphin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van onze buren:

Het Plateau van Caestert door de eeuwen heen. 

De Stichting Heemkunde Van Wilre tot Wolder organiseert op donderdag 18 november 2010 een lezing onder de titel ‘Het plateau van Caestert door de eeuwen heen’. Speciale aandacht wordt geschonken aan de oorlogen, afgravingsplannen, en nu verwaarlozing. Ook de betekenis van het plateau voor de bevolking, plant en dier wordt besproken.

De lezing wordt gegeven door Ed de Grood, oud bewoner van dit gebied en kenner bij uitstek. Hij hoopt inzicht te verschaffen in de waarde van het plateau.

Aanvang lezing: 19.30 uur. Locatie: kantine Voetbalvereniging RKSV Leonidas-Wolder, aan de Heukelommerweg, Maastricht-Wolder. Toegang is gratis.

Mede naar aanleiding van het dreigende verval van Hoeve Caestert – niet te verwarren met Hoeve Lichtenberg -  is het belang van die omgeving ook in de verschillende dagbladen aan het licht gesteld. Het plateau van Caestert ligt deels op Nederlands en deels op Belgisch grondgebied, wat het beheer van het gebied niet ten goede lijkt te komen. Natuurvorsers spannen zich al vanaf de 70-er jaren enorm in om dat onder de aandacht te brengen. Gelukkig beginnen diverse verantwoordelijke instanties signalen af te geven over de hoge landschappelijke waarde van het gebied. Zeker, het gebied heeft geleden onder de cementlobby, maar er zijn ook positieve klanken te horen. In 1972 werd het kasteel Caestert door brand getroffen en werd met de grond gelijkgemaakt. De monumentale boerderij bleef gelukkig gespaard, maar is heden ten dage een vervallen bouwwerk. Nu er opnieuw aandacht voor dit gebied is lijkt het belang dat de Romeinen al aan deze strategische plek schonken opnieuw tot leven te komen.                                                                                 

Ed de Grood: 33 jaar lang was Ed de Grood medewerker en later conservator van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. Zijn taak was aanvankelijk een educatieve maar werd later een meer inhoudelijke. Als conservator was hij medeverantwoordelijk voor de inhoud van het museum en meer in het bijzonder voor de presentatie daarvan. In zijn portefeuille zat de modernisering van de permanente exposities en het binnenhalen of zelf creëren van talloze tijdelijke exposities. Hij was het die binnen het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg in 1979 het initiatief nam tot de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven (www.sok.nl), een nog steeds zeer actieve groep onderzoekers met een bloeiend eigen tijdschrift. Ook was hij mede-initiatiefnemer en is hij nog steeds juridisch adviseur van de Stichting Ir. D.C. van Schaïk, een beheerstichting voor de onderaardse kalksteengroeven. Ed de Grood schrijft nog met regelmaat belangwekkende artikelen in diverse tijdschriften over mergelgroeven en natuur en landschap.  

Nadere informatie: secretariaat.heemkundewolder@gmail.com of telefonisch bij Christina de Jong, tel. 043-347 81 29

 

 

2 oktober 2010 stroomde de ENCI-groeve vol belangstellenden. Ook onze  stichting was met een stand present. D'n Observant, de Oehoe-Vallei en een deel van de Encibos werd overgedragen aan Natuurmonumenten. Op de foto's is o.a. beheerder Eduard Habets van Natuurmonumenten aan het woord en oud-wethouder Wim Hazeu luistert peinzend toe. De 'Kachelpiepers' stonden er bij en keken er naar. Foto's: Jan Dauphin en Jo Morreau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teun Swinkels toont tekeningen van 'wandeling over de Sint-Pietersberg' in het Sint-Pieters museum op de Lichtenberg van 25 september tot en met 7 november op elke zondag van 11.00 tot 16.30 uur.


 

Onze correspondent te St. Pieter - Jan Dauphin - ging ook nog even langs bij een schoolfeest aan de Bergweg te St. Pieter, gehouden op 26 september 2010:

 

43 heksenkinderen en 46 heksencoaches werden opgeleid tijdens de Lichtenbergse Heksendag. De eerste heksencoachprenten dwarrelen op de mat bij uw webmaster:

 

 

Filmpje. Klik op mij !

Met dank aan J. Dauphin, G. Deneke, J. Fijnaut en J. Morreau voor de fotobijdragen.

HEKSENHEISA op 26 september 2010. De Ingele en hun mascotte komen ons assisteren. Zij steken een duim omhoog als teken dat ze klaar staan om te helpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open Monumentendag 2010KLIK OP MIJ !

De ‘Open Monumentendag 2010’ vond plaats op zaterdag 11 en zondag 12 september en het thema was: de smaak van de 19de eeuw.

Die eeuw heeft een bonte verzameling gebouwen opgeleverd, waarbij werd teruggegrepen op verschillende historische bouwstijlen.

De carréhoeve Lichtenberg werd in de 19e eeuw ingrijpend vernieuwd.

Het poortgebouw en de aangrenzende stallen werden in 1816 herbouwd; de oostelijke stal op de rand van het plateau in 1870.

Het in de hoeve gevestigde Sint-Pieters museum besteedt in haar expositie aandacht aan de hoeve, maar ook aan ‘Casino Slavante’.

In 1846 liet de Groote Sociëteit van Maastricht het nog steeds bestaande gebouw naar een ontwerp van Stadsbouwmeester Nicolaes Kraft in neorenaissance stijl optrekken. In het Maastrichts silhouet nummer 75 wordt de geschiedenis uitgebreid beschreven.

Eveneens aandacht voor het ‘geestelijke bouwwerk België’ dat ontstond tussen 1830 en 1839 waaraan veel prominente Maastrichtenaren een bijdrage leverden.

 

Onze correspondent te St. Pieter Aldo Haan zorgde voor deze grensoverschrijdende beelden.

Uw webmaster monteerde de plaatjes. Een nominatie voor de foto('s) van dit seizoen lijkt ons wel op zijn plaats.

 

 

 

Ons tijdschrift Sint-Pieter vroeger en nu, najaar 2010 nr. 12 vanaf heden verkrijgbaar.

Meer weten: Tijdschrift SINT-PIETER vroeger en nu.

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 30 augustus openden Wil Cohen en andere bestuursleden van het Struyscommitee in aanwezigheid van Ruth de Kanter, de voorzitter van Stichting Ariana, de rode bussen t.b.v. de Stichting Ariana als resultaat van het Kleurrijk Preuve tijdens het Preuvenemint 2010 te Maastricht. Tot haar verbazing en vreugde rolden er meer van 1900 lappen uit de bussen. Ruth maakt vaker voor ons foto's met St. Pieter als onderwerp; nu zetten wij haar zelf even in het zonnetje:

 

Gast-expositie

Zondag 22 augustus 2010 was er wederom een expositie te gast in ons museum.

In de educatieve ruimte was het thema van die dag: mergel.

Een steensoort die zich heel gemakkelijk laat bewerken. Hebben jonge kunstenaars in spe ideeën en talenten om er een echt kunstwerk van te maken?

Natuurlijk speurden de jonge onderzoekers meteen naar fossielen in de mergel.

 

 

14 augustus 2010 werd onze traditionele dank-je-wel vrijwilligersmiddag met maaltijd gehouden. 25 vrijwilligers  genoten van de culinaire hoogstandjes. Jo Morreau fotografeerde de tafelmanieren van de aanwezige vrijwilligers ; het natafelen werd in beeld gebracht door Paul Gadet.

Ons Maastrichtse idool Huub Adriaens en zijn gezin kwamen ook nog even langs ... De mevrouw in rode blouse is niet de oma van de kinderen. Foto: Jan Dauphin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persbericht van onze buren

Het Plateau van Caestert, op de Sint Pietersberg net ten zuiden van Maastricht is een grensoverschrijdend cultuurlandschap met hoge erfgoedwaarden. Het Institute Europa Subterranea (IES) doet sinds 2007 onderzoek naar de boven- en ondergrondse relicten van de middeleeuwse bouwsteenindustrie in het gebied. Het gebied wordt begrensd door drie gewesten, namelijk Wallonië, Vlaanderen en Limburg. Hoewel er verschillende vormen van bescherming bestaan die door alle drie de gewesten afzonderlijk aan het gebied zijn toegekend, ontbreekt tot op heden een grensoverschrijdende afstemming. Het IES streeft ernaar de Sint Pietersberg op te nemen in de keten van Europese UNESCO-Geo Natuurparken om naast de natuurwaarden van de berg ook aandacht te vragen voor het mijnbouwkundig en geologisch verleden. In de toekomst zou volgens het instituut door de betrokken gewesten een meer dan wenselijke UNESCO Werelderfgoed status moeten worden nagestreefd.

Ter gelegenheid van de afronding van het onderzoeksproject van het IES wordt binnenkort in eigen beheer, maar in samenwerking met het Waalse Gewest, de gemeente Riemst en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, een boek gepubliceerd over Caestert als mijnbouwarcheologische erfgoedsite. Het boek beschrijft de algemene geschiedenis van Caestert, de ontginningsgeschiedenis van het gangenstelsel, de vele historische opschriften en inkrassingen in de groeve, de mijnbouwrelicten aan de oppervlakte, de aanlegplaatsen en het transport over de Maas, de wetenschappelijke bescherming in het verleden en de beoogde bescherming in de toekomst. Onze eigen Kevin Amendt heeft meegewerkt aan deze uitgave, onder andere twee hoofdstukken geschreven, waaronder een, over de ontginning van de Caestertgroeve, samen met Peter Jennekens en Roger Magnee.

Het boek is niet in de boekhandel verkrijgbaar, maar wordt alleen uitgegeven voor geïnteresseerden die vooraf een exemplaar gereserveerd hebben (EUR 59,95). Het hardcover en mooi gebonden boek (ca. 225 pag.) wordt eenmalig rijk geïllustreerd en volledig in kleur uitgegeven. Vanwege het grensoverschrijdende karakter zullen alle teksten worden voorzien van een Engelstalige samenvatting. Het streven is dat het boek nog voor de feestdagen het daglicht ziet.

Geïnteresseerden voor het boek “Caestert, een mijnbouwarcheologische erfgoedsite” kunnen zich aanmelden via publicatiebureau.ies@gmail.com

Jacquo Silvertant, projectleider.

 

John Kerkhofs van Ut Mestreechter Steerke maakte voor ons onderstaande foto's en verdiende hiermee een nominatie voor de foto('s) van dit seizoen.

Uw webmaster knipte en plakte:

 

 

 

De expositie van de Koptische iconen op zondag 25 juli 2010 werd goed bezocht. Alle afgebeelde heiligen en de H.Rochus waren blijkbaar niet benoemd als beschermheilige tegen wateroverlast: op de Lichtenbergweg was een waterleiding gesprongen, vlakbij het Rocheskapelletje. 's Ochtends werd het lek ontdekt doordat het water omhoog werd gestuwd tot waterplassen op de weg. Was er eerder een bisschop langs gewandeld op weg naar een expositie en had deze met zijn staf in de grond geprikt? We zullen het nooit weten. WML heeft het lek opgespoord  en gedicht. De bezoekers liepen door het gras, langs de werkzaamheden, naar het museum. Foto's: Sermon Smitshuysen en Kevin Amendt. 

 

Koptische iconen

 

E X P O S I T I E van Koptische iconen op zondag 25 juli  2010 in het Sint-Pieters museum op de Lichtenberg van 11u30 tot 16u30.

 

Iconen zijn onlosmakelijk verbonden met het kerkelijke en spirituele leven van de Oosters-orthodoxe en Oosters-katholieke kerken en hun gelovigen. Meestal zijn ze geschilderd op een houten paneel, waarbij rekening moet worden gehouden met regels die zijn opgenomen in schildersboeken, de zogenaamde ‘canon’, om voor zuiverheid en uniformiteit te zorgen en niet af te wijken van de leerstellingen van de kerk.

 

In vroegere tijden werden iconen meestal geschilderd door kloosterlingen, maar tegenwoordig schilderen of ‘schrijven’ ook kunstenaars en hobbyisten iconen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto's:  Kevin Amendt.

Slotpresentaties Sint-Pietersbergproject

De afgelopen twee jaar is er door de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht een project over de Sint-Pietersberg georganiseerd om goede bachelor-studenten (3de jaars) ervaring te laten opdoen met het doen van onderzoek. In het voorjaar van 2009 namen vijf studenten deel, in het voorjaar van 2010 negen studenten. Het is de bedoeling dat het onderzoek in 2011 zal worden voortgezet.

De scripties gemaakt door de studenten, plaatsen wij op onze website omdat de studenten schrijven over ons heem, onze leefomgeving en om de inhoud op deze wijze aan een breder publiek 'geïnteresseerden' toegankelijk te maken. Verantwoordelijk voor de inhoud van de scripties op onze website gepubliceerd, zijn de individuele auteurs.

Het project staat onder supervisie van:

Dr. Ernst Homburg
SHT-Professor History of Science and Technology
Department of History, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Maastricht
P.O. Box 616, 6200 MD Maastricht, Netherlands
Tel 00-31-43-388 3314/ 3495; Fax 00-31-43-388 4917

E-mail: e.homburg@maastrichtuniversity.nl

De scripties kunt U lezen onder het menu-item MU

 


 

Processie Parochie Sint Pieter 2010

 

John Machiels maakte de foto's; uw webmaster maakte er een filmpje van:

 

 

 

 

 

Muziek? Druk op de playknop.


Rondje Sint-Pieter

 

Op zondag 29 juni 2010 was het weer tijd voor het ‘Rondje Sint-Pieter’.

 

In het Sint-Pieters museum op de Lichtenberg kan tussen 25 april 2010 en 7 november 2010 de expositie worden bezocht met een aantal interessante onderwerpen.

Dit seizoen aandacht voor de Belgische afscheiding in 1830 en voor Slavante met een eerste sociëteit, de ‘Société du Casino´ in 1829 en later, van 1838 tot 1906 de ´Société d´Été´van de Groote Sociëteit.

In het kader van het thema van de Week van de Geschiedenis 2010, ´Land en Water´, aandacht voor de Sint-Pietersberg, de Maas en de Jeker.

De expositie ‘Zotheid in de duisternis’, middeleeuwse tekeningen uit het stelsel Caestert van de Sint-Pietersberg, kan eveneens worden bekeken.

 

 

In de educatieve ruimte van het museum kwam het thema ‘vlinders’ aan de orde. Maar ook mergel, fossielen en insecten werden bekeken onder een microscoop.

 

Vlinders waren "In" in de educatieve stal.

Mevr. Van Schaïk - de weduwe van Wim van Schaïk  - plaatste het gedachtenisprentje van Wim zaliger bij de petromax die Wim ons ooit schonk.

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Breur Henket.In het bakhuis bij de hoeve vinden op de laatste zondag van iedere maand en op 7 november bakdemonstraties plaats.

 

De kerk van Sint-Pieter-op-de berg (laatste zondag van iedere maand) en het kerkhof bij de kerk met veel interessante grafmonumenten, waaronder enkele pas gerestaureerde, kan eveneens worden bezocht.

 

Op het kerkhof bent U nooit alleen.

 

Recent ontvingen wij het bericht "In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een  selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren"  ... "Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt  en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed  verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de  huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is".

 

Natuurlijk zijn wij zeer vereerd met deze 'nominatie', een kroontje op het werk van alle medewerkers van onze Stichting !

 

Het Sint-Pieters museum op de Lichtenberg heropent op zondag 25 april met een nieuwe expositie.

In het jaar dat de Belgen 180 jaar onafhankelijkheid vieren schenken wij aandacht aan de turbulente jaren 1830 - 1839 toen Maastricht en Sint-Pieter de twee enige Limburgse gemeenten waren die onder Nederlands gezag bleven.

Dagblad De Limburger van vrijdag 23 april 2010:

Slavante komt in dit verband aan bod met de door generaal-majoor N.J. Daine in 1829 gestichte Société du Casino die door het vertrek van Daine en zijn geestverwanten naar opstandig gebied in 1830 geen lang leven beschoren was. Afwisselend als besloten sociëteit en openbare gelegenheid wist ook Slavante al 180 jaar te overleven.

Het thema van de Week van de Geschiedenis is dit jaar ‘water’. In de expositie wordt ingegaan op de loop van de Maas in miljoenen jaren, de betekenis van de Jeker met zijn watermolens en het Kanaal van Luik naar Maastricht. Maar ook de vraag om schoon drinkwater van meer dan 100 jaar geleden past in dit thema.

Dat ook de honderd twintig jarige Harmonie Sint-Pieter 1890 een plek krijgt spreekt vanzelf.

Op iedere laatste zondag van de maand, met enkele afwijkende data, worden in de ‘educatieve ruimte’ van het museum kinderen in contact gebracht met mergel en fossielen. Met een binoculair kunnen mergel, fossielen en insecten worden bekeken. Volgens hetzelfde schema wordt in het bakhuis bij de hoeve gebakken.

 

 

 

 

 

 

 Kijkje in Oehoenest: Oehoe - Beleef de Lente

 

 

 

 

 

 

 

Ons tijdschrift Sint-Pieter vroeger en nu, voorjaar 2010 nr. 11 vanaf heden verkrijgbaar.

Meer weten: Tijdschrift SINT-PIETER vroeger en nu.

 

Kijktip:      TV PUBLIEK GEHEIM

Aflevering 7 - Caestert.

CaestertDinsdag 4 mei 2010 om 20u40: Mergelgrotten waar mensen werden gesmokkeld tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Limburg smokkelland. Op de grens tussen België en Nederland heerst er een traditie van smokkelen. En creativiteit. Zeker in tijden van oorlog, wanneer het verzet zich roert. Smokkelroutes spreken altijd tot de verbeelding, ook tot die van Sven Speybrouck. Of het nu gaat over de smokkel van goederen, neergeschoten piloten of vluchtende Joden. In deze reportage neemt Sven de kijker mee, op een ondergrondse tocht die start in Nederland. En eindigt in België. Een tocht door het donker tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onderweg botst Sven op spannende verhalen van ooggetuigen, op lang vergeten inscripties op rotswanden, op beroemde kunstwerken in een kluis. Stof genoeg om het publiek geheim achter de grotten van Caestert te ontrafelen.

 

 

 

Uitzending gemist ? Klik op de groene knop. Een samenvatting van de inhoud kunt u lezen op: Tekstcaestert.pdf.

Met de geschiedenis van Casino Slavante, het 75e deel in de reeks Maastricht Silhouet, wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de rijke historie van Maastricht

Dagblad De Limburger:                      Wie ooit op Slavante is geweest en vanaf een van de terrassen over het Maasdal heeft uitgekeken, komt beslist terug.

Al ten tijde van het klooster van de minderbroeders observanten wandelden de dames en heren uit de gegoede burgerij op de terrassen en in de tuinen. Dat veranderde niet nadat de minderbroeders hun klooster in 1796 op gezag van het Franse bestuur moesten verlaten en het complex in particuliere handen kwam. De in het voormalige gastenverblijf gevestigde herberg bleef een trekpleister.

 

Het is dan ook niet verwonderlijk, dat generaal-majoor Daine van het Maastrichtse garnizoen zijn oog op Slavante liet vallen en er in 1829 zijn ‘Société du Casino’ vestigde.

Door het vertrek van Daine en een groot aantal leden van de ‘Société’ in 1830 naar Belgisch gebied, werd Slavante weer een openbare gelegenheid.

 

Het besloten karakter van Slavante keerde terug toen de ‘Groote Sociëteit van Maastricht’ er een ‘Société d’Été’ vestigde en het nu nog bestaande gebouw in 1846 liet oprichten.

Het openbare karakter keerde voor de tweede keer terug in 1907 toen het gebouw met de omliggende tuinen en opstallen werd aangekocht door de gemeente Maastricht, met de motivering:

‘dat het voortbestaan als uitspanningsoord voor de inwoners der stad en niet minder als aantrekkingspunt voor het vreemdelingenverkeer verzekerd worde’.

 

Na vele ‘ups en downs’ werd het ‘Buitengoed Slavante’ in 2003 in oude glorie hersteld en is het weer een geliefd uitspanningsoord voor Maastrichtenaren en vreemdelingen.

 

Miets Morreau-Magnée schreef de geschiedenis van Slavante, waarvoor ze in de notulenboeken van de ‘Groote Sociëteit’ een schat aan gegevens vond. Sinds de secretarissen van die sociëteit hun verslagen aan het papier toevertrouwden, werden ze niet vaak ingezien. Tussen veel pagina’s lag nog het zand waarmee de natte inkt was bestrooid alvorens een pagina werd omgeslagen.

 

Met de geschiedenis van Casino Slavante, het 75e deel in de reeks Maastricht Silhouet, wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de rijke historie van Maastricht.

 

Op woensdag 17 maart werd ‘Casino Slavante’ gepresenteerd in het gelijknamige ‘Buitengoed’.

 

 

Maastricht Silhouet nr. 75: bedacht, geschreven, gecorrigeerd, herschreven, bewerkt, gedrukt, uitgegeven en gepresenteerd.

 

Uitreiking van de Trichter door loco-burgemeester Jean Jacobs aan Wim Mes, voorzitter van de Stichting Historische Reeks en uitreiking van het eerste exemplaar door Wim Mes aan Eef Smitshuysen, de oudste militair op Sint Pieter.

 

Cees van Stiphout, sponsor van het boek, bedankt iedereen voor hun komst en medewerking; daarnaast de drei sjoenste vaan Sint Pieter !

 

Donderdag 18 maart hield Miets een dialezing voor buurtbewoners en relaties. Bijna 60 belangstellenden volgden de bekende en minder bekende geschiedenis van Slavante. Foto's: Dhr. Sermon Smitshuysen.

 

In memoriam

Een van de sympathisanten van onze stichting Dhr . Wim van Schaïk is overleden, bijna 89 jaar oud. Moge hij rusten in vrede.

 

Foto: Dagblad De Limburger.

Meer over Dhr.Van Schaïk kunt U lezen op: Philips Pensioenfonds.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniorenzitting van de Mosasaurussen

 Het was de laatste keer dat de Mosasaurussen gebruik hebben gemaakt van hun traditionele carnavalsruimte. Begin 2011 zal de zaal met het restaurant worden gesloopt. Op de foto's (Sermon Smitshuysen) v.l.n.r. intocht van de Mosasaurussen in de zaal; Mevrouw Wil Jans uit de Henri Goovaertsweg heeft het beeldje met de Orde vaan Verdeenste ontvangen voor haar vrijwilligerswerk binnen de wijk Sint Pieter en Prins Marcel II van de Mosasaurussen arm-in-arm met zijn Mooswiever.

 

 

 

 

Les oreilles du peuple staat de komende tijd tentoongesteld aan de Ursulinenweg in Maastricht, vlakbij de kerk van Sint Pieter. Het werk is tijdens de uren van daglicht goed te zien.


Les oreilles du peuple ofwel de oren van het volk. Het is een werk geïnspireerd op de Personnages à longues oreilles (personages met lange oren) uit het Carnaval der Dieren. Le Carnaval des Animaux is een compositie van de Franse componist Camille Saint-Saëns uit 1886. Saint-Saëns beeldt in de compositie een aantal dieren uit. Het zijn de karakteristieke eigenschappen van de dieren die, een beetje satirisch maar soms ook zeer treffend, weergegeven worden. Ik heb me nooit aan de indruk kunnen onttrekken dat hij geen dieren maar mensen in zijn hoofd had, die hem inspireerden tijdens de compositie van het stuk. Een beetje als een fabel.

 

Hoe het ook zij, de konijnenoren zijn gespitst en zien onhoorbaar verder dan het strakke kader. Ze accepteren dan ook zonder problemen nieuwe maatjes op hun vensterbank.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Zie ook: Paul Tieman: Les oreilles du Peuple.

 

Januari: derde sneeuwdeken. Ruth de Kanter trok er met haar kameraad op uit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze correspondent te St. Pieter Aldo Haan legde met zijn scherpe blik weer mooie tafereeltjes vast te St. Pieter bij nacht, schemer en overdag

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Pieter is wederom bedekt met een kamerbreedtapijt van sneeuw. Dhr. Lou Dello maakte de foto's en uw webmaster onderstaande wintercollage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstgevoel "halen" te St. Pieter

 

Zondag 27 december zingt het Mestreechs Gelegenheidskoer op Sint Pieter. Ze starten om 14.30 uur bij de kerk Boven. Dan bij de Lourdesgrot, vervolgens bij het kapelletje op Slavante en eindigen in de kiosk van het Buitengoed Slavante. Tussen de liedjes door draagt Miets Morreau kerstverhalen voor geschreven door Pol Brouns. Deelname is gratis maar een vrijwillige bijdrage is welkom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto's van de kerstwandeling van zondagmiddag 27 december 2009. Het was koud, maar ondanks dat toch zeer sfeervol. Ongeveer 50 mensen liepen met de zangers van het Gelegenheidskoer mee van de kerk van Sint Pieter op de Berg naar de Lourdesgrot. Vandaaruit liepen wij naar de Sint Antoniuskapel van Wamsteeker en als laatste het warme Buitengoed Slavante. Op iedere plaats zong het Gelegenheidskoer 2 Maastrichtse kerstliedjes en vertelde Miets een kerstverhaal van Pol Brounts:

Als "Stichtingshond" Pieke heb ik het niet gemakkelijk in deze periode van het jaar. Je wordt zo maar een sneeuwstorm ingesleurd. Versteende beelden hebben blijkbaar geen last van de kou en op het kerkhof zie ik niet zo veel wat warmte uitstraalt, alhoewel ik soms nog de warmte van de verdwenen mensen denk te voelen. Volwassenen  tweevoeters duwen achter houten geraamtes en trekken aan hun welpen; maar waar naar toe? Boerderijen lijken te vervagen in de horizon. Gelukkig waren deze beelden hondendroombeelden en is een mensenstoel en knuffel mijn rijkdom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ook een museum raakt vol! Daarom zijn de talrijke activiteiten van 2009 naar het archief verplaatst. De rubrieken Wie Wat Waar en Foto van de maand komen niet terug in afzonderlijke items maar vindt U in 2010 terug onder actueel. Uw webmaster Breur Henket.

 


 

 

© Alle tekst en afbeeldingen zijn eigendom van Stg. Oud Sint Pieter. Zonder schriftelijke toestemming van Stg. Oud Sint Pieter is het niet toegestaan enig materiaal van deze website te gebruiken.

 

Webmaster en webdesign Breur Henket P.C.H. © 2005/2010