Stichting Oud Sint Pieter  www.oudsintpieter.com

  Het Sint-Pieters Museum op de Lichtenberg - huis van geschiedenis en verhalen

 

 

 

 

 19de editie 2015

 

 

 

 

 

Openingstijden museum 2015

Bereikbaarheid - Info wandelingen en rondleidingen

Openingstijden bakhuis

     

Het museumseizoen start op zondag 26 april. Wij sluiten af op zondag 1 november.

Openingstijd: elke zondagmiddag van 12.00 tot 16.30 uur.

 

Op 21 juni is het museum gesloten i.v.m. het Fête du Rosé op Lichtenberg.

Op zon- en feestdagen is het museum gratis toegankelijk; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Op andere dagen is - enkel op afspraak - bezoek mogelijk voor groepen van minimaal 15 personen; hiervoor geldt een tarief van € 2,50 per persoon.

Een telefonische afspraak kan worden gemaakt via telefoonnr. 043-3211836.

Correspondentieadres: Glacisweg 65 a , 6212 BN Maastricht.

E-mail: infostichtingoudsintpieter@gmail.com

De in een natuurgebied gelegen hoeve Lichtenberg is alleen te voet of per fiets bereikbaar. Geparkeerd kan worden bij de voormalige parkeerplaatsen aan de Lage Kanaaldijk bij de ENCI en bij Slavante. Vanaf de parkeerplaats op het plateau voert een wandelweg (circa 20 minuten) via de Luikerweg en de Lichtenbergweg naar hoeve Lichtenberg. Vanaf de parkeerplaats bij de ENCI is de Lichtenbergweg

(in ongeveer 15 minuten) bereikbaar via de grote trap bij het “Buitengoed Slavante” (het Koninginnevoetpad). Op de ANWB-borden wordt Sint-Pieter aangegeven als “wijk 12”.

Google maps: Lichtenbergweg Maastricht - Google Maps.

 

Buiten de reguliere openingstijden bestaat de mogelijkheid tot het geven van rondwandelingen en rondleidingen in het museum voor groepen. Kosten 2.50 euro p.p met een minimum aantal van 15 personen. Indien er minder personen deelnemen dan dient betaald te worden 15 personen. Informatie en aanvragen via infostichtingoudsintpieter@gmail.com

Tegenover hoeve Lichtenberg ligt een bakhuis van het type zoals dit gebruikelijk was bij grote Limburgse boerderijen. Het vervallen bakhuis werd in 1987 gerestaureerd en op 5 september van dat jaar in gebruik genomen, samen met de gerenoveerde uitzichttoren.

In het bakhuis worden door bakker Paul en zijn medewerkers bakdemonstraties gegeven. In een met hout gestookte oven worden op traditionele wijze vlaaien, wafels en allerlei andere producten gebakken.
Kinderen mogen zelf een broodje bakken.
 

Openingstijden 2016: van 11:00 tot 16:00 uur op de volgende data: 29 maart, 24 april, 22 mei, 26 juni, 31 juli, 21 augustus, 25 september, 30 oktober en 6 november.

 

E-mail: bouchoms@ziggo.nl

Naast de vaste expositie over het Sint Pieterse gebied, een boeiende wisselexpositie vol foto's en verhalen waarin diverse historische gebeurtenissen worden herdacht. In de expositie 2015 zal aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Kanaal van Luik naar Maastricht.

  • Lichtenberg en Slavante.

  • Fort Sint-Pieter en Caestert.

  • 185 jaar België (1830-2015).

  • De voormalige buurgemeenten: Lanaye, Lixhe, Nivelle, Kanne in verband met 185 jaar België.

  • Het paneel ‘gangenstelsels’.

  • Een paneel over geologische zaken die zichtbaar zijn op en in de Sint Pietersberg.

Extra in het najaar:

  • Open monumentendagen (september): thema: kunst en ambacht.

  • Maand van de geschiedenis (oktober): thema: tussen droom en daad.

Reinsteen.

Bezoekersteller vanaf 26 april 2015:

411 bezoekers kwamen op 22 maart "lammetjes-kijken" en vonden de weg naar ons museum. Vanaf de officiële start van dit museumseizoen op 26 april 2015 vonden 4273 bezoekers en 131 honden de weg naar ons museum.

 

 

OPROEP: Stichting Oud Sint Pieter is op zoek naar serieuze vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen in de vorm van archiefonderzoek, museumdienst, het schrijven van artikelen voor ons tijdschrift en projecten van de diverse werkgroepen. Heb je interesse, stuur dan een email naar infostichtingoudsintpieter@gmail.com

 

 

28 december 2015: een dank- je-wel!

 

Onze vrijwilligers waren te gast op Slavante bij Cees van Stiphout. Wij namen afscheid van May v.d. Berg. Hij ontvangt van John een vogelhuisje voor in zijn tuin. May was jarenlang een trouw lid van de technische commissie. Hij blijft echter beschikbaar. In geval van nood kunnen wij toch nog een beroep op hem te doen. Het is dus geen definitief afscheid.

Sandrine Habets-Paczek ontvangt eveneens een vogelhuisje van Miets. Wij kunnen al meerdere jaren een beroep doen op Sandrine voor het inrichten van de Sint Antoniuskapel op Slavante. Zij doet dit geheel belangeloos. Vandaar ook voor haar dit presentje.

Na afloop was er nog tijd over en mochten wij met gids Martha v.d. Ven mee de Zonneberg in. Onze ontwerper van het tijdschrift en de maker van onze kerstkaart, Paul Gadet, toonde ons de nog onvoltooide plattegrond van het gangenstelsel. Hij is hier al een aantal jaren samen met een aantal andere vrijwilligers mee bezig. Ofschoon er nog langere tijd aan de plattegrond moet worden gewerkt is het toch al een indrukwekkend geheel.

Foto's: Sermon Smitshuysen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De Sint Antoniuskapel te Slavante werd begin december voorzien van een kerstobject gemaakt door floraal vormgeefster Sandrine Habets Paczek.

Foto's: Sandrine Habets Paczek.

 

Ons team vrijwilligers bedankt alle bezoekers en sympathisanten voor jullie belangstelling, bijdragen en visite! Tot ziens bij de 20ste editie.

Foto: Paul Gadet.

 

De sleutel van de Sint Pieterspoort - Maastricht:

Gepubliceerd op 20 nov. 2015.
Een van de oude stadspoorten van Maastricht was de Sint-Pieterspoort. Onlangs kreeg het museum Oud Sint-Pieter in Maastricht een sleutel aangeboden die blijkbaar van de Sint-Pieterspoort is geweest. In dit filmpje wordt gekeken of dat ook werkelijk zo is.

 

 

'Vleermuisfeest' op Lichtenberg 1 november 2015:

Ger Beckers maakte op een speelse manier de kinderen enthousiast voor vleermuizen. Foto's: Ine Hettinga.

 

Opening trap 30 oktober 2015:

Uitzichtplatform bij de trap in de ENCI-groeve. Het in staal uitgevoerde platform steekt over de groevewand 40 meter boven de bodem van de groeve. De trap zorgt voor de verbinding van de Sint-Pietersberg met de ENCI-groeve en betekent het herstel van de historische weg van Maastricht naar Luik. Foto's: John Machiels.

 

 

25 oktober 2015: Heksendag op Fort Sint-Pieter:

 

 

Traditioneel waren de knotsgekke tovertrainers weer terug in het mysterieuze Fort Sint-Pieter.

De foto's gemaakt door Jan Dauphin kunnen jullie afzonderlijk bekijken en eventueel downloaden via: Heksendag.

 

 

 

 

 

Kunstwerk van Sandrine Paczek in de Sint Antoniuskapel:

 

Kunstwerken gemaakt met natuurlijke materialen:

27 september 2015 werden deze fraaie kunstwerken door kinderen gemaakt.

 

Mergelwerker van de firma P. Kleijnen uit Sibbe; 12 september 2015:

Foto's: Jan Dauphin.

 

RTV Maastricht Vitrien 37 / 2015:

Bezoek op de Lichtenberg.

 

 

Open Monumentendag 2015: zaterdag 12 en zondag 13 september.

In het kader van het thema van de 'Open Monumentendag 2015' , wordt de aandacht gevestigd op  de ambachtelijke winning van mergelblokken in de groeves van de Sint-Pietersberg, in samenhang met de uitingen van kunst in deze groeves onder het helaas verloren gegane kasteel 'Caestert'.

 

ZOTHEID IN DE DUISTERNIS

 

Op ambachtelijke wijze werden al sinds de Middeleeuwen mergelblokken gewonnen in de Sint-Pietersberg. Hierdoor ontstond een immens gangenstelsel, dat door latere  grootschalige afgraving weer verloren is gegaan. Gelukkig is het stelsel 'Caestert' nog voor een groot deel intact met op de wanden van de hoge gangen tekeningen vanaf de 14e eeuw. 

In het algemeen werd het werken onder de grond bij het schijnsel van olielampjes als een 'zotheid' beschouwd. De tekeningen van narren en wildemannen getuigen hiervan.

Op  de eerste, bovenste, exploitatielaag en daardoor moeilijk zichtbaar voor de bezoeker, komen huismerken en religieuze en profane afbeeldingen uit de 15e en 16e eeuw voor, maar ook de  naam van een waarschijnlijk Luikse bezoeker op 19 augustus 1468: Lambier le Pondeur.

Dr. Henk Blaauw wist zijn enthousiasme op iedereen die met hem het stelsel bezocht over te brengen. Met medewerking van de leden van de Studiekring Onderaardse Kalksteengroeven inventariseerde hij de tekeningen en met prof dr. Pieter Grootes in Kiel verrichtte hij het dateringsonderzoek.

Jean Jacques Spuisers fotografeerde de tekeningen met ondersteuning van de Civiele Dienst van de gemeente Riemst en leden van de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven, een bijna militaire operatie. Voor niet meer toegankelijke tekeningen werd gebruik gemaakt van foto’s uit 1951 van de  Maastrichtse fotograaf Frans Lahaye.

Onder leiding van prof. dr. Jos Koldewij van de Radboud Universiteit Nijmegen werd het kunsthistorisch onderzoek verricht door Femke Speelberg en Jacoline Zilverschoon.

De aanschaf van een nieuw systeem om de 20 panelen te exposeren werd in eerste instantie ook als een ‘zotheid’ beschouwd. Maar dit systeem maakt het mogelijk de expositie compact op te stellen, zo nodig op een andere locatie.

 

Jeugdactiviteiten op Lichtenberg:

 

In de authentieke en educatieve stal van Hoeve Lichtenberg worden regelmatig allerlei leuke activiteiten georganiseerd voor kinderen met hun ouders of begeleiders:

 

Tijden: doe mee tussen 12.00 en 16.30 uur.

Kosten: deelname is gratis; een vrijwillige bijdrage is welkom! Vooraf aanmelden is niet nodig.

 

Zondag 30 augustus: houtskooltekenen.

Maak je eigen natuurschilderij als herinnering aan je bezoek.

 

Zondag 27 september: weef & werk als Oma.

Leer zelf hoe men vroeger een eigen brei- of weefwerkje maakte.

 

Zondag 1 november: vleermuizen.

Verwonder je over de geheimen van dit nuttige zoogdiertje. Misschien krijg je ze te zien!

 

 

  

Het tijdschrift Sint Pieter vroeger en nu - najaar 2015 - verschenen:

 

Meer informatie - inhoud, afhaalpunten en bestelling per e-mail - op: tijdschrift.htm

 

 

 

RTV Maastricht:

 

De mannen van Vitrien waren aanwezig om een reportage te maken over de torenruïne Lichtenberg.

 

Zij keken genoeglijk toe.

Foto's: Breur Henket.

 

Mergelbewerken 26 juli 2015:

Foto's: Breur Henket.

 

Nieuw Slavantekapelpad:

Op initiatief van Dhr. Cees van Stiphout werd een nieuw weggetje naar de Sint Antoniuskapel aangelegd. Een mooi gebaar van Cees!

 

10 mei 2015:

... Tja ... de bliksemafleiders op het Museum Lichtenberg gestolen ... dak flink beschadigd ... maar vrijwiliger Ber Magnée heeft er als de bliksem voor gezorgd dat het dak er weer piekfijn bij ligt. Chapeau! Nu moet Donatus ons nog even bijstaan ...

 

26 april 2015 openingsdag museum 2015:

Het museum op de Lichtenberg is weer geopend.

De nieuwe expositie werd belangstellend bekeken.
De kinderen vermaakten zich met Speel en Ontdek, het thema van de Educatieve Stal.

Bakker Paul bakte weer allerlei lekkere broodjes.

Foto's: Ine Hettinga.

 

Koninklijke onderscheiding:

Dhr. Maurice Martens is onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Maurice en Herman van Wissen geven al een aantal jaren een workshop en informatie over Flora Nederland in de Educatieve stal. Wij feliciteren Maurice van harte met deze onderscheiding!

 

 

I.M. Frans Uiterwijk

Ons bereikte het droevige bericht dat Frans Uiterwijk op 15 april 2015 is overleden.

Frans was mede oprichter van de Stichting Oud Sint Pieter en heeft zich ook jaren ingezet voor het museum.

De landbouwwerktuigen in ons museum heeft hij helemaal opgeknapt, zodat deze op een aantrekkelijke wijze te bewonderen zijn.

Wij wensen Gonnie veel sterkte met het dragen van dit verlies.

 

Het tijdschrift Sint Pieter vroeger en nu - voorjaar 2015 - verschenen:

 

Meer informatie - inhoud, afhaalpunten en bestelling per e-mail - op: tijdschrift.htm

 

 

 

 22 maart 2015: lammetjesdag op de Lichtenberghoeve:

Foto's: Sermon Smitshuysen.

 

2015 beginnen wij met een voorjaarsbodegroet.

Foto's: Joep Mans.

 

 

Ook een museum raakt vol! Daarom zijn talrijke activiteiten van 2014 en eerder naar het archief verplaatst.

 

Uw webmaster Breur Henket.

 

Webmaster en webdesign Breur Henket P.C.H. 2005/2015

 © Alle tekst en afbeeldingen zijn eigendom van Stg. Oud Sint Pieter. Zonder schriftelijke toestemming van Stg. Oud Sint Pieter is het niet toegestaan enig materiaal van deze website te gebruiken.